Spolehlivost a životnost LED osvětlení v drůbežárnách

  • -

Spolehlivost a životnost LED osvětlení v drůbežárnách

Category : Článek

Provozní podmínky osvětlení v drůbežárnách jsou velmi náročné: vysoká prašnost, agresivní prostředí, časté čištění vysokotlakými čističi. Z tohoto důvodu, při nákupu LED svítidla je vždy otázka, životnosti a spolehlivosti na prvním místě.

Životnost samotných LED nejvíce závisí na teplotě luminoforu. Jestli je LED svítidlo navrženo s kvalitním odvodem tepla potom životnost může být více než 100.000 hodin. V průběhu životnosti se obvykle světelný výkon snižuje o 30% v porovnání s počáteční úrovní. Osvětlení pro drůbež po většinu času je v režimu stmívání osvětlení, což dále zvyšuje životnost LED osvětlovací soustavy a tudíž může pracovat bez údržby a oprav až 15-20 let.

Pro zajištění optimální teploty luminoforu 50 – 60°C, je nutné použít malé výkonné LED diody rozmístěné na velké ploše. Tuto podmínku obvykle splňují dlouhé lineární zářivky. Kompaktní zářivky se tak stávají zdrojem vysokých teplot a jsou proto téměř nevhodné. >>>