LEDA International – EuroTier 2016

  • -

LEDA International – EuroTier 2016

Category : Novinky

LEDA International si Vás dovoluje pozvat k návštěvě jedné z největších mezinárodních výstav v oboru zemědělství se zaměřením na chov drůbeže – EuroTier 2016. Konané v Hannoveru, SRN, v termínu 15. až 18. Listopadu 2016. Náš stánek má označení
03-D-03 nachází se v Hale 3. Představíme Vám LED osvětlení speciálně vyvinuté pro chov drůbeže včetně možnosti programovatelného řízení osvětlení pro celý chovný cyklus. Těšíme se na vaši návštěvu.


  • -

LEDA a Vinné sklepy

Category : Novinky

mut3Kompaktní zářivky i obyčejné žárovky v tomto prostředí nemají dlouhou životnost. Navíc použitím napětí 230 V hrozí nebezpečí pro obsluhu i pro návštěvníky. Hermeticky uzavřené LED svítidla společnosti LEDA International s.r.o. jsou napájeny pouze napětím 48 V.

Jsou tak ideální pro vinné sklepy.

!!! Jsou bezpečné, spolehlivé a úsporné !!!


  • -

LEDA-mezinárodně

Category : Novinky

Společnost LEDA International s.r.o. rozšiřuje rozsah dodávek LED svítidel pro zemědělství. Dnes se již úspěšně používají v mnoha evropských zemích např. Německu, Francii, Polsku, Slovensku, České republice, Rusku, Bělorusku a také v asijském Kazachstánu.

Většinou zákazníci používají LED svítidla v drůbežích farmách z důvodu plynulé regulace jasu, nízké spotřeby energie a velmi vysoké spolehlivosti. To jsou nesporné výhody ve srovnání se zářivkami, úspornými a normálními žárovkami. Svítidla jsou určena pro náročné prostředí a vynikají svojí dlouhou životností.

 


  • -

Rovnoměrnost osvětlení LED svítidly v drůbežárnách

Category : Článek

 

Vysoce kvalitní osvětlení v hospodářských budovách vytváří podmínky pro chov drůbeže bez stresu. Kvalitou osvětlení se rozumí soubor parametrů: rovnoměrnost osvětlení, odpovídající úroveň osvětlení, možnost regulace osvětlení, plynulé zapnutí a vypnutí svítidel, rovnoměrné osvětlení po celém prostoru. Toto vše výrazně ovlivňuje chov drůbeže, především jeho růst, zvýšení hmotnosti, množství krmiva, produkci vajíček i podmínky ke kanibalismu.

Pro kuřata chovaná v interiéru od prvního týdne života, je velmi důležité, aby se vytvořili vhodné  podmínky jako je napájení, krmení, dobré osvětlené a především aby kuřata  mohla snadno najít vodu a krmivo. Chov prvních dnech při snížených světelných podmínkách nepříznivě ovlivňuje jejich růst a tělesnou hmotnost.

Při chovu „rodičovských hejn“ na podlaze by se neměla vyskytovat místa se zhoršenými světelnými podmínkami nebo se stíny. Celý prostor, s výjimkou hnízd, je třeba osvětlit jasně a rovnoměrně. V opačném případě nastává možnost, že vejce budou snášena v místech neosvětlených nebo ve stínech. >>>


  • -

Spolehlivost a životnost LED osvětlení v drůbežárnách

Category : Článek

Provozní podmínky osvětlení v drůbežárnách jsou velmi náročné: vysoká prašnost, agresivní prostředí, časté čištění vysokotlakými čističi. Z tohoto důvodu, při nákupu LED svítidla je vždy otázka, životnosti a spolehlivosti na prvním místě.

Životnost samotných LED nejvíce závisí na teplotě luminoforu. Jestli je LED svítidlo navrženo s kvalitním odvodem tepla potom životnost může být více než 100.000 hodin. V průběhu životnosti se obvykle světelný výkon snižuje o 30% v porovnání s počáteční úrovní. Osvětlení pro drůbež po většinu času je v režimu stmívání osvětlení, což dále zvyšuje životnost LED osvětlovací soustavy a tudíž může pracovat bez údržby a oprav až 15-20 let.

Pro zajištění optimální teploty luminoforu 50 – 60°C, je nutné použít malé výkonné LED diody rozmístěné na velké ploše. Tuto podmínku obvykle splňují dlouhé lineární zářivky. Kompaktní zářivky se tak stávají zdrojem vysokých teplot a jsou proto téměř nevhodné. >>>


  • -

Inovativní osvětlení v drůbežárnách

Category : Článek

Je známo, že se LED diody používají v elektrotechnice již půl století, ale k jejich využití pro osvětlení prostor dochází až v posledním desetiletí. S vývojem a výrobou bílých LED diod s malou spotřebou, která je srovnatelná se zářivkami, jeví se toto osvětlení jako nová etapa vývoje osvětlovacích systémů využitelná i pro zemědělství.


  • -

Pro klienty a partnery

Category : Novinky

Společnost  LEDA International vás vítá na svých oficiálních internetových stránkách! Zde můžete získat základní informace i s odkazem na naše kontakty. Rádi zodpovíme Vaše dotazy. Písemnou formou můžete s námi komunikovat v angličtině, ruštině, němčině a češtině a to přes odkaz – „Kontaktujte nás“.

Jsme přesvědčeni, že vzájemná spolupráce se stane prospěšnou pro obě strany!